ป้ายกำกับ: การสร้างแรงจูงใจให้กับการทำธุรกิจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงทำธุรกิจ